Il·luminació

Una bona il·luminació de l’espai de treball és indispensable per a la salut laboral. Existeixen diferents colors i intensitats lumíniques segons demani el projecte. També hi ha gran varietat de lluminàries tècniques i decoratives segons l’ús que requereixi l’espai.

La llum té el poder de realçar i matisar elements i espais, creant entorns i atmosferes. La il·luminació serà llavors un element més a tenir en compte a l’hora d’expressar la identitat corporativa i ideals de l’empresa.

Designed by RS | Diseño