Mampares i separadors

MAMPARES

Les mampares o divisions d’oficina són una gran eina i solució per la compartimentació de despatxos, sales de reunions i tancaments en general que pugui necessitar l’oficina segons les necessitats del client i l’estudi d’interiorisme de l’oficina.

Poden ser opaques, de vidre, de doble vidre o mixtes i sempre certificades pel que fa a materials, aïllament i acústica. Amb marc d’alumini disponible de diferents colors, les mampares són desmuntables sense necessitat d’obra auxiliar i recuperables.

Existeix gran varietat d’acabats també per les portes, podent-se combinar en opac, vidre, amb o sense marc, etc. Amb pany i clau i mòdul tècnic per incorporar endolls i interruptors en cas necessari.

A les mampares de vidre, adequades per mantenir la sensació d’amplitud i lluminositat, se’ls hi pot aplicar un vinil de diferents formats per una major privacitat i amb possibilitat d’incloure la imatge corporativa.

ENVANS MÒBILS

Els envans mòbils compartimenten els espais i a demés ens ofereixen una gran flexibilitat d’ús de les sales, ja que poden obrir-se i tancar-se segons la necessitat del moment. A demés, ofereixen els mateixos acabats i qualitat de materials que les mampares.

Són ideals per aules de formació, sales de reunions i sales polivalents, permetent crear espais més grans o més petits segons l’ús i la quantitat d’assistents.

A TANDEM comptem amb personal qualificat per la instal·lació de les mampares i de qualsevol partida necessària per la reforma de l’oficina.

Designed by RS | Diseño