Terres tècnics

El terra tècnic es caracteritza per ser registrable, desmuntable i per permetre el pas d’instal·lacions a qualsevol lloc de l’oficina al qual necessitem arribar segons la situació dels llocs de treball. A més se li pot incorporar qualsevol tipus d’acabats com HPL, linòleum, PVC, moqueta o ceràmica,  sent en tot moment accessible en qualsevol punt de la seva superfície.

A TANDEM comptem amb personal qualificat per a la instal·lació de terres tècnics i de qualsevol partida necessària per a la reforma de l’oficina.

Designed by RS | Diseño